Γιαννακόπουλος Χρήστος Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος

Με την επίσκεψή σας ή τη χρήση των διαδικτυακών σελίδων της STIHL Online Partner δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα αρχεία ήχου και οι υπόλοιπες πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσής τους (περιεχόμενα) προστατεύονται βάσει του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός αν αναφέρεται άλλο, μόνο η ANDREAS STIHL AG & Co. KG έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προστατευμένα περιεχόμενα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή/και μεταβίβαση του παρόντος, έστω και μερική, χωρίς έγγραφη άδεια από την ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Ειδικότερα απαγορεύεται η αντιγραφή εικόνων και τυπογραφικών χαρακτηριστικών από τις ιστοσελίδες μας και η χρήση αυτών για προσωπικούς σκοπούς.

Σήματα κατατεθέντα Το σήμα STIHL και ο λογότυπος STIHL είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Γερμανία. Το σήμα VIKING και ο λογότυπος VIKING είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα της VIKING GmbH, Αυστρία. Επιπλέον, οι ANDREAS STIHL AG & Co. KG και VIKING GmbH είναι ιδιοκτήτες πολλών ακόμα προστατευμένων εμπορικών σημάτων. Χρήση αυτών των σημάτων επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

Αποποίηση ευθυνών Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG συντάσσει τις ιστοσελίδες της με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια. Εντούτοις, τα περιεχόμενα διατίθενται προς ανάγνωση χωρίς εγγύηση για την πληρότητα ή ορθότητά τους. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία (συμβατική και μη) που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται σ' αυτές τις ιστοσελίδες, εκτός αν αποδειχθεί πρόθεση ή βαριά αμέλεια της ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για το περιεχόμενο των διαδικτυακών σελίδων προς τις οποίες υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες παραπομπές στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες ακολουθούν τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες αυτές σύμφωνα με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους χρήσης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ STIHL

 1. Εγγυητής ANDREAS STIHL A.E. Tατοϊου 45 136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ Τηλ.: 210 8002500

 2. Εγγύηση Η ANDREAS STIHL AE υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, με επιλογή της, κάθε καινούργιο προϊόν της STIHL, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας, στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.

 3. Διάρκεια Εγγύησης Η ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της Κάρτας εγγύησης, που δίνεται με την αγορά κάθε νέου μηχανήματος STIHL, ή, με την ημερομηνία αγοράς, όποιο από τα δύο έχει γίνει γρηγορότερα. Η διάρκεια της εγγύησης για τα προϊόντα STIHL είναι η ακόλουθη: (1) Μηχανήματα STIHL Ερασιτεχνικά: 24 μήνες (2) Μηχανήματα STIHL Επαγγελματικά: 12 μήνες (3) Hλεκτρονική μονάδα ανάφλεξης μηχανημάτων STIHL: 24 μήνες (4) Κινητήρες άλλων κατασκευαστών εκτός STIHL: Oρίζεται από τον κατασκευαστή (5) Μηχανήματα μισθωμένα: 1 μήνας

 4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης (1) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για τα καινούργια μηχανήματα που αγοράστηκαν από πιστοποιημένους αντιπροσώπους της STIHL. (2) Η Εγγύηση δεν μεταβιβάζεται αλλά ανήκει αυστηρά στον πραγματικό αγοραστή, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης. (3) Η εγγύηση με κανένα τρόπο δεν αναφέρεται ή καλύπτει τα παρακάτω: (α) Φυσιολογική φθορά (β) Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (λάμα, αλυσίδα, γρανάζι, μπουζί, σχοινί, διακόπτες ρεύματος, κ.τ.λ.). (γ) Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος STIHL, (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος). (δ) Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών που δεν κατασκευάζονται από την STIHL, ή που δεν δόθηκαν από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL. (ε) Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, βανδαλισμούς, πλημμύρες. (στ) Βλάβη από κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος STIHL (οδηγίες για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση περιέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης). (ζ) Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος. (η) Βλάβη που προέρχεται από λάθος στην μίξη του καυσίμου με το λάδι μηχανής (θ) Βλάβη που προκύπτει από τη χρήση αλμυρού νερού στα Πλυστικά Μηχανήματα (ι) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.τ.λ., επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κτλ. (κ) Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης. (λ) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προέλθει από καύσιμο κακής ποιότητας. (μ) Βλάβη από ακατάλληλο ή κακής ποιότητας λάδι μίξης, για τους 2χρονους βενζινοκινητήρες, και λάδι λίπανσης για τους 4χρονους βενζινοκινητήρες. Επίσης δεν καλύπτονται με εγγύηση, βλάβες που οφείλονται σε χρήση ακατάλληλου ή κακής ποιότητας λάδι λίπανσης αλυσίδας και λάμας. (ν) Βλάβη που έχει προκύψει από την επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη πιστοποιημένα συνεργεία της STIHL. (ξ) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα από την STIHL.

 5. Υποχρεώσεις αγοραστών Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους: Αν υπάρχει κάποια βλάβη στο μηχάνημα STIHL που αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει: α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιονδήποτε άλλο αντιπρόσωπο STIHL. β) Να παρουσιάσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL το απόκομμα της Κάρτας Εγγύησης που αναγράφεται το μηχάνημα STIHL που αγόρασε, και γ) Αν το μηχάνημα σταλλεί σε άλλον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL, και όχι σ’ αυτόν από τον οποίο αγοράστηκε, προσκομίστε, εκτός της κάρτας εγγύησης, και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος.

 6. Υποχρεώσεις της STIHL Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η εταιρεία STIHL θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναγράφονται στην παράγραφο (2), και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου STIHL-VIKING που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

 7. Δικαίωμα της STIHL για τερματισμό Μόνο η STIHL έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VIKING

 1. Εγγυητής ANDREAS STIHL A.E. Tατοϊου 45, 136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ Τηλ.: 210 8002500

 2. Εγγύηση Η ANDREAS STIHL AE υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, με επιλογή της, κάθε καινούργιο προϊόν της VIKING, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας, στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της VIKING.

 3. Διάρκεια Εγγύησης Η ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της Κάρτας εγγύησης, που δίνεται με την αγορά κάθε νέου μηχανήματος VIKING, ή, με την ημερομηνία αγοράς, όποιο από τα δύο έχει γίνει γρηγορότερα. Η διάρκεια της εγγύησης για τα προϊόντα VIKING είναι η ακόλουθη: (1) Μηχανήματα VIKING Ερασιτεχνικά: 24 μήνες (2) Μηχανήματα VIKING Επαγγελματικά: 12 μήνες (3) Κινητήρες άλλων κατασκευαστών εκτός VIKING: Oρίζεται από τον κατασκευαστή (4) Μηχανήματα μισθωμένα: 1 μήνας

 4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης (1) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για τα καινούργια μηχανήματα που αγοράστηκαν από πιστοποιημένους αντιπροσώπους VIKING. (2) Η Εγγύηση δεν μεταβιβάζεται αλλά ανήκει αυστηρά στον πραγματικό αγοραστή, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης. (3) Η εγγύηση με κανένα τρόπο δεν αναφέρεται ή καλύπτει τα παρακάτω: (α) Φυσιολογική φθορά (β) Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος VIKING, (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος). (γ) Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, βανδαλισμούς, πλημμύρες. (δ) Βλάβη από κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος VIKING (οδηγίες για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση περιέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης). (ε) Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος. (στ) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.τ.λ., επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κτλ. (ζ) Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης. (η) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προέλθει από καύσιμο κακής ποιότητας. (θ) Βλάβη από ακατάλληλο ή κακής ποιότητας λαδιού μίξης, για τους 2χρονους βενζινοκινητήρες, και λίπανσης για τους 4χρονους βενζινοκινητήρες. (ι) Βλάβη που έχει προκύψει από την επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη πιστοποιημένα συνεργεία της ANDREAS STIHL A.E. (κ) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα από την ANDREAS STIHL A.E.

 5. Υποχρεώσεις αγοραστών Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους: Αν υπάρχει κάποια βλάβη στο μηχάνημα VIKING που αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει: α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιονδήποτε άλλο πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING. β) Να παρουσιάσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING το απόκομμα της Κάρτας Εγγύησης που αναγράφεται το μηχάνημα VIKING που αγόρασε, και γ) Αν το μηχάνημα σταλλεί σε άλλον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING, και όχι σ’ αυτόν από τον οποίο αγοράστηκε, προσκομίστε, εκτός της κάρτας εγγύησης, και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος.

 6. Υποχρεώσεις της ANDREAS STIHL A.E. Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η εταιρεία ANDREAS STIHL A.E. θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναγράφονται στην παράγραφο (2), και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου VIKING που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

 7. Δικαίωμα της STIHL για τερματισμό Μόνο η ANDREAS STIHL A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ/ΠΟΣ ΑΛ/ΝΩΝ SERVICE ANT/KA ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ 116 262 21 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2610-622209 ΑΦΜ. 027870078 ΔΟΥ. ΠΑΤΡΩΝ Γ'

Περιεχόμενο πληροφοριών καταναλωτή

Πωλητής

Ολοκλήρωση σύμβασης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Φόρμα Υπαναχώρησης

Τιμές και μεταφορικά κόστη

Παράδοση και παραλαβή

Πληρωμή

Διαδικασία παραγγελιών

Τελικές Διατάξεις

Εγγυήσεις και θεσμοθετημένα δικαιώματα για ελαττωματικά προϊόντα

Πωλητής

Η συμφωνία αγοράς γίνεται με τον Γιαννακόπουλος Χρήστος στη διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 114-116. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο topower@otenet.gr ή στο 2610622209.

Ολοκλήρωση σύμβασης

Επιλέγοντας το πλήκτρο "Προχώρηστε σε αγορά", προχωράτε σε μία δεσμευτική αγορά για τα είδη που βρίσκονται στην φόρμα παραγγελίας. Όταν προχωρήσετε στην κατάθεση της παραγγελίας σας, θα λάβετε μία επιβεβαίωση παραγγελίας με email. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Γλώσσες διαθέσιμες για την ολοκλήρωση της σύμβασης Οι ακόλουθες γλώσσες είναι διαθέσιμες για την ολοκλήρωση της σύμβασης: Ελληνικά

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την συγκεκριμένη συμφωνία, χωρίς αιτιολογία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η περίοδος υπαναχώρησης ξεκινά δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που είτε εσείς, είτε ένα τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς (όχι ο μεταφορεάς), παρέλαβε και το τελευταίο είδος της παραγγελίας σας. Για να εξασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, πρέπει να μας ενημερώσετε στη διεύθυνση Γιαννακόπουλος Χρήστος ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 114-116 ή στο 2610622209 σχετικά με την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από αυτή την αγορά μέσω μία ξεκάθαρης δήλωσης (π.χ. ένα γράμμα που θα έχετε αποστείλει ταχυδρομικά, μέσω φαξ ή μέσω e-mail). Μπορείτε για αυτό το σκοπό να χρησιμοποιήσετε την εσωκλειόμενη φόρμα υπαναχώρησης, η χρήση, ωστόσο, της οποίας δεν είναι υποχρεωτική. Για να τηρήσετε τον χρόνο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την δήλωση σας ότι εξασκείτε αυτό το δικαίωμα σας πριν λήξει η διαθέσιμη περίοδος υπαναχώρησης. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κλπ). Επίσης θα πρέπει να επιδεικνύεται το παραστατικό αγοράς.

Αποτέλεσμα Υπαναχώρησης

Αν αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από αυτή την αγορά, η εταιρεία μας οφείλει να σας επιστρέψει όλο το ποσό που έχει ήδη λάβει από εσάς ως πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου του κόστος αποστολής (με εξαίρεση μεταφορικά κόστη που έχουν προκύψει επειδή επιλέξατε να διαφορετικό τρόπο παράδοσης από τον προκαθορισμένο φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προτείνεται από εμάς), πάραυτα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε την δήλωση υπαναχώρησης σας από αυτή την αγορά. Τα έξοδα επιστροφής του/των προϊόντος/ων βαρύνουν εσάς (τον καταναλωτή). Για να ολοκληρώσουμε αυτή την επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας πληρωμή, εκτός εάν έχει κατ’ εξαίρεση συμφωνηθεί μαζί σας κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να χρεώσουμε επιπλέον κόστη για την διαδικασία αυτής της επιστροφής χρημάτων. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αυτή την επιστροφή χρημάτων εωσότου παραλάβουμε και πάλι το είδος που θέλετε να επιστρέψετε ή μέχρις ότου μας προσκομίσετε αποδείξεις ότι έχετε επιστρέψει το είδος, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί πρώτο. Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε το είδος, όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που μας στείλατε την δήλωση υπαναχώρησης σας. Ικανοποιείτε τους όρους της υπαναχώρησης αρκεί να επιστρέψετε τα είδη πριν την περίοδο των δεκατεσσάρων ημερών. Αναλαμβάνετε το κόστος των μεταφορικών αυτής της επιστροφής. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην σας επιστρέψει τα χρήματα σας αν διαπιστώθεί κατά την επιστροφή του προϊόντος ότι αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, καταστραφεί ή φθαρεί υπαιτιότητα σας. Επίσης η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να καλύψετε πιθανή απώλεια της αξίας του είδους εάν διαπιστωθεί ότι οφείλεται σε δική σας χρήση του, σε άσκοπο βαθμό

Φόρμα Υπαναχώρησης

(Αν θέλετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρούσα φόρμα και αποστείλετε την σε εμάς) • Προς [Εδώ εισάγετε το όνομα της εταιρείας, την διεύθυνση και πιθανόν τον αριθμό fax, και την διεύθυνση email]: • Εγώ/Εμείς () δια της παρούσης επιθυμώ/(-ούμε) να εξασκήσω/(-ουμε) το δικαίωμα μου / μας () για υπαναχώρηση αναφορικά με την ακόλουθη αγορά ()/ την απόδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (): • Παραγγέλθηκε από()/ παραλήφθηκε από() • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή(-ών) • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) • Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (απαιτείται μόνο για την έγγραφη αίτηση) • Ημερομηνία

(*) Παρακαλούμε διαγράψτε ότι δεν ταιριάζει στην αίτηση σας Φορμα Υπαναχώρησης Επιλέξτε εδώ {{WiderrufsformularLink}} για να κατεβάστε την φόρμα υπαναχώρησης

Τιμές και μεταφορικά κόστη

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν πάντοτε τον αντίστοιχο ΦΠΑ, όπως ορίζει ο νόμος. Τα μεταφορικά κόστη αφορούν τις παραδόσεις των ειδών μας. Τα μεταφορικά κόστη εμφανίζονται. Λοιπά κόστη που δεν απορρέουν ή προκύπτουν από εμάς δεν περιλαμβάνονται. Παράδοση και παραλαβή ειδών Όλα τα προϊόντα μας που προσφέρουμε προς παράδοση, παραδίδονται σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά. Παράδοση ειδών πραγματοποιείται μόνο προς Ελλάδα. Στην περίπτωση που προσφέρουμε ως εναλλακτική, την παραλαβή του είδους από το κατάστημα, θα παραλάβετε σχετική ενημέρωση μόλις το είδος είναι έτοιμο προς παραλαβή. Εάν, κατά την πορεία επεξεργασίας της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε ότι κάποιο (-α) από τα είδη που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο (-α), θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω email.

Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές των ειδών μας διαχειρίζονται από την Paypal. και επίσης γίνονται με: 1. Αντικαταβολή 2. Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Διαδικασία παραγγελίας

Όταν επιλέξετε το επιθυμητό είδος, θα μπορείτε να το προσθέσετε στο καλάθι των αγοριών σας χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, επιλέγοντας [Προσθήκη είδους στο καλάθι]. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του καλαθιού σας όποια στιγμή το επιθυμείτε, χωρίς καμία υποχρέωση, απλώς επιλέγοντας το [Καλάθι αγορών]. Τα είδη μπορούν να αφαιρεθούν από το καλάθι επιλέγοντας [Διαγραφή]. Αν επιθυμείτε να αγοράσετε τα είδη που εμφανίζονται στο καλάθι σας, επιλέξτε [Αγορά]. Στη συνέχεια, εισάγετε τις πληροφορίες σας. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο. Η εγγραφή σας δεν είναι απαραίτητη. Τα στοιχεία σας αποστέλλονται κρυπτογραφημένα. Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας, μπορείτε να τα επανεπιθεωρήσετε. Η διαδικασία της παραγγελίας ολοκληρώνεται επιλέγοντας "Αγοράστε Τώρα". Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή αν κλείσετε το παράθυρο του περιηγητή. Κάθε σελίδα σας παράσχει περαιτέρω πληροφορίες π.χ. πώς να κάνετε διόρθωση της παραγγελίας σας. Κρατούμε στο αρχείο μας τις πληροφορίες της παραγγελίας σας και τις συμπεριλαμβάνουμε μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις (Ο&Π) στην επιβεβαίωση παραγγελίας που σας αποστέλλουμε μέσω email. Οι επίσημοι Όροι και Προϋποθέσεις βρίσκονται στο: Όροι & Προϋποθέσεις και μπορείτε να τους δείτε, να τους κατεβάσετε και να τους αποθηκεύσετε. Για λόγους ασφαλείας, μόλις συμπληρώσετε την φόρμα της παραγγελίας σας, τα στοιχεία σας δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Εγγυήσεις και νομοθετημένα δικαιώματα για ελαττωματικά είδη Για όλα τα προσφερόμενα είδη, ισχύουν τα νομοθετημένα δικαιώματα των καταναλωτών αναφορικά με τα ελαττωματικά είδη. Επιπλέον, παρακαλούμε προσέξτε, ότι για όλα τα προϊόντα STIHL και VIKING ισχύουν οι όροι εγγύησης που καθορίζει η STIHL Ελλάδος {{WarrantyConditionsLink}}.

Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών από τις συμβάσεις πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας

Πολιτική απορρήτου SOP

Με χαρά διαπιστώνουμε ότι ενδιαφέρεστε για τον δικτυακό μας τόπο. Η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου είναι σημαντική για μας. Στη συνέχεια θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (όπως ορίζεται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων)

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 116

2610 622209

topower@otenet.gr

Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων Οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα που γίνονται γνωστά σε εμάς κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και κατά την υποβολή αιτημάτων κράτησης ή παραγγελιών αγοράς (στο εξής: παραγγελίες) αντιμετωπίζονται από μας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς με εμπιστευτικότητα και συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό: (α) να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου, (β) να διασφαλίζονται τα έννομα επιχειρησιακά μας συμφέροντα σχετικά με την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη των πελατών μας και να διασφαλίζεται ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός των προϊόντων μας. Επιπλέον των παραπάνω, οποιαδήποτε δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας κατά τη διαδικασία παραγγελίας χρησιμοποιούνται από μας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο σκοπός της εκτέλεσης μιας συμβατικής σχέσης (δηλαδή, επεξεργασία παραγγελίας).

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation, στο εξής: «GDPR») και με βάση τις εξής νομικές αρχές: ● Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας για την διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(α) του GDPR.

● Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο παραγγελιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ή/και διεκπεραίωση αυτών των παραγγελιών υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1(β) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(γ) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρείας μας ή τρίτος και εφόσον δεν είναι αντίθετη προς υπερισχύοντα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή/και θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(στ) του GDPR.

Περίοδος διατήρησης, διαγραφή δεδομένων και κλείδωμα δεδομένων Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν από περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συναίνεση στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις πάψει να υπάρχει η συναίνεσή σας ή όταν πλέον δεν χρειάζονται για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό ή/και εάν δεν υπάρχει πλέον η συναίνεσή σας, οπότε και αίρεται η νομική βάση, αλλά εάν παρ’ όλ’ αυτά τα δεδομένα σας πρέπει να παραμείνουν αποθηκευμένα λόγω υφιστάμενων νομικών, επίσημων ή συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων σας και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη διατήρησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την αποστολή στην εφορία δεσμεύσεις εγγύησης ή λογιστική), η επεξεργασία των δεδομένων θα περιοριστεί με αντίστοιχη επισήμανση και κλείδωμα των εν λόγω δεδομένων.

Αρχεία ημερολογίου Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, το πρόγραμμα πλοήγησής σας διαβιβάζει δεδομένα χρήσης τα οποία αποθηκεύονται στον διακομιστή ως αρχεία ημερολογίου. Τα αρχεία που αποθηκεύονται με τον τρόπο αυτό περιέχουν τα εξής στοιχεία: ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, όνομα του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε, διεύθυνση IP, URL του δικτυακού τόπου προέλευσης απ’ όπου φτάσατε στον δικτυακό μας τόπο, τύπος και έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της τεχνικής επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η τεχνική λειτουργία. Θα διαγραφούν μόλις λήξει η χρήση του δικτυακού μας τόπου, υπό την επιφύλαξη πιθανής νομικής υποχρέωσης για τη διατήρησή τους. Νομικές βάσεις αποτελούν η εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, το έννομο συμφέρον μας στην τεχνική λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, η εξάλειψη δυσλειτουργιών και η εγγύηση της ασφάλειας.

Χρήση cookies Για να είναι πιο ελκυστική η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο και προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρήση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. παραγγελίες), έχουμε τοποθετήσει μικρά αρχεία που ονομάζονται «cookies» σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας. Όταν ανοίγετε τον δικτυακό μας τόπο, ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies με ένα ενημερωτικό πλαίσιο, το οποίο επίσης εφιστά την προσοχή σας, για άλλη μια φορά, στην πολιτική μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην τεχνική λειτουργία και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

● Τι είναι τα «cookies»; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους δικτυακούς τόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε φόρμες επικοινωνίας, και για να σας θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Για να τοποθετήσετε παραγγελίες στον δικτυακό μας τόπο, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να τοποθετήσετε παραγγελίες. Θυμηθείτε, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Τα cookies που δημιουργούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σας δίνουμε αυτή την πληροφορία, για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και για να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά και τη διαχείρισή τους, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org.

● Διαχείριση των cookies Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης είναι ρυθμισμένα εξ αρχής να δέχονται cookies αυτόματα. Αφού φυλαχθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, όλες οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο, χωρίς να τις παίρνετε είδηση. Μπορεί ωστόσο να θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Συνήθως το πρόγραμμα πλοήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ειδοποιείστε για τη χρήση cookies και να σας δίδεται η δυνατότητα να αποφασίσετε σε κάθε περίπτωση χωριστά αν θέλετε να τα δεχτείτε, να τα αρνηθείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να μην δέχεστε καθόλου cookies. Ωστόσο, ορισμένοι δικτυακοί τόποι – μεταξύ των οποίων και ο δικός μας – δεν λειτουργούν σωστά χωρίς cookies, καθώς χρειάζονται ορισμένα αρχεία για την εκτέλεση των διαδικασιών ρουτίνας τους, όπως παραγγελίες. Επομένως, για να αγοράσετε προϊόντα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να παραγγείλετε προϊόντα. Για τη διαχείριση των cookies, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τα τέσσερα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

● Τα πιο σημαντικά cookies που χρησιμοποιούνται στον δικό μας δικτυακό τόπο: Στη συνέχεια παραθέτουμε μια λίστα με τα πιο σημαντικά cookies που χρησιμοποιούμε, μαζί με τη χρήση τους: Cookie Όνομα Χρήση CookieNoticeDisplayed Cookie notice displayed Σκοπός αυτού του cookie είναι να σταματήσει την εμφάνιση της ειδοποίησης για τα cookies, όταν έχετε ήδη αποδεχθεί ή μελετήσει τους κανόνες μας σχετικά με τα cookies. Cart Cart Σκοπός αυτού του cookie είναι να αναγνωρίσει το τρέχον καλάθι αγορών σας ως δικό σας. CartTotalCookie Cart total cookie Το cookie αυτό χρησιμεύει για την αναγνώριση του αριθμού ειδών που έχετε στο καλάθι αγορών σας. __RequestVerificationToken Security cookie Αυτό το cookie ασφαλείας χρησιμοποιείται για να επικυρώσει τρέχοντα αιτήματα και να προστατεύει από τυχόν υποκλοπές από άλλες ιστοσελίδες. lco Purchasing process cookie Το cookie αυτό αναγνωρίζει την τελευταία διαδικασία αγοράς του χρήστη.

● Cookies τρίτων μερών Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τους σκοπούς των υπηρεσιών ανάλυσης δικτύου και των plugins (π.χ. για να μοιραστείτε περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα). Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookie αυτά, για τις διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τον δικτυακό μας τόπο.

Ανάλυση διαδικτύου με Google Analytics Αυτός το δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου της Google Inc. (στο εξής: «Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται. Ωστόσο, αν έχετε ενεργοποιήσει ανωνυμοποίηση IP για αυτό τον δικτυακό τόπο, η διεύθυνση IP σας θα σταλεί μόνο αφού πρώτα περικοπεί από την Google μέσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια περικόπτεται εκεί. Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αναλύσει τη χρήση που κάνετε του δικτυακού τόπου, για να συντάξει εκθέσεις για τις δραστηριότητες στον δικτυακό τόπο για μας, τους διαχειριστές του, και για να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που το Google Analytics αποστέλλει μέσω του προγράμματος πλοήγησής σας δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα που μπορεί να διαθέτει η Google. Έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) από την Google, και αν θέλετε να αυτοεξαιρεθείτε από την επ[εξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στις σελίδες https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και http://www.google.com/policies/privacy/. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου στις διευθύνσεις https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el. Για να είναι δυνατή η ανωνυμοποιημένη συλλογή διευθύνσεων IP, το Google Analytics έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();», που εξασφαλίζει ότι οι διευθύνσεις IP υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο μετά από περικοπή και ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα άτομα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ανάλυσης δικτύου Google Analytics επίσης χρησιμοποιούνται από την Andreas Stihl AG & Co. KG για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση αυτού του δικτυακού τόπου. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Χρήση της λειτουργίας επαναληπτικής εμπορικής προώθησης ή «Similar Target Groups» της Google Inc. Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικής εμπορικής προώθησης ή «Similar Target Groups» που παρέχεται από την Google Inc. (στο εξής: «Google»). Με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού, οι πάροχοι μπορούν να στείλουν στοχευμένες διαφημίσεις στους επι¬σκέπτες του δικτυακού τόπου. Με άλλα λόγια, στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου εμφανίζονται διαφημίσεις που είναι εξατομικευμένες με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών, όταν επισκέπτονται άλλους δικτυακούς τόπους που εντάσσονται στο Δίκτυο Εμφάνισης της Google. Για να είναι δυνατή η ανάλυση της χρήσης του δικτυακού τόπου, που αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία των ειδικά προσαρμοσμένων διαφημίσεων (επαναληπτική εμπορική προώθηση), η Google χρησιμοποιεί cookies. Για τον σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει ένα μικρό αρχείο που περιέχει μια σειρά από αριθμούς μέσα στο πρόγραμμα πλοήγησης των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Το αρχείο καταγράφει τον αριθμό των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο καθώς και ανώνυμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου. Στις επόμενες επισκέψεις σε άλλους δικτυακούς τόπους που εντάσσονται στο Δίκτυο Εμφάνισης της Google, παρουσιάζονται διαφημίσεις που λαμβάνουν υπόψη τα προϊόντα και τις πληροφορίες για τις οποίες ο χρήστης έχει δείξει ενδιαφέρον στους δικτυακούς τόπους που επισκέφθηκε νωρίτερα. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) από την Google, και αν θέλετε να αυτοεξαιρεθείτε από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη χρήση cookies από την Google, κάντε κλικ τον εξής σύνδεσμο και κατεβάστε και να εγκαταστήστε το plugin που παρέχεται: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Εναλλακτικά, για να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies τρίτων μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο απενεργοποίησης της Πρωτοβουλίας Δικτυακής Διαφήμισης (Network Advertising Initiative) στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/choices/ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτοεξαίρεσης που παρέχονται εκεί. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Google Remarketing και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Χρήση της ιχνηλάτησης μετατροπών Google Adwords Ως πελάτης της Google Adwords, χρησιμοποιούμε το Google Conversion Tracking, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google AdWords τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας («cookie μετατροπής»), εάν έχετε προσπελάσει τον δικτυακό μας τόπο μέσω διαφήμισης της Google. Τα cookie αυτά χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προσώπων. Όταν επισκέπτεστε ορισμένες από τις σελίδες μας προτού λήξει το cookie, εμείς και η Google μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι κάποιος έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε για να φτάσει στον δικτυακό μας τόπο. Κάθε διαφημιστής λαμβάνει διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να ιχνηλατηθούν μέσα από τους δικτυακούς τόπους των διαφημιστών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με το cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών μετατροπής για τους διαφημιστές AdWords που έχουν επιλέξει ιχνηλάτηση μετατροπών. Οι διαφημιστές θα βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε σελίδα με ετικέτα ιχνηλάτησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που να ταυτοποιεί τους χρήστες. Αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στην ιχνηλάτηση, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση παρεμποδίζοντας την εγκατάσταση των cookie, με κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα πλοήγησής σας (επιλογή απενεργοποίησης). Στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπεριλαμβάνεστε στα στατιστικά δεδομένα ιχνηλάτησης μετατροπών. Για περισσότερες πληροφορίες από την Google, επισκεφθείτε τη σελίδα: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Microsoft Bing Επιπλέον χρησιμοποιούμε ιχνηλάτηση μετατροπών της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι το Microsoft Bing Ads τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας, εάν έχετε προσπελάσει τον δικτυακό μας τόπο μέσω διαφήμισης στο Microsoft Bing. Αυτό επιτρέπει σε μας και στο Microsoft Bing να δούμε, ότι κάποιος έκανε κλικ σε μια διαφήμιση, ότι προωθήθηκαν στον δικτυακό μας τόπο και ότι έφτασαν σε μια ορισμένη σελίδα προορισμού που είχε καθοριστεί από πριν. Μαθαίνουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση στο Bing και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη σελίδα προορισμού. Η διαδικασία δεν παρέχει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα του χρήστη. Αν δεν θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία ιχνηλάτησης, μπορείτε να αρνηθείτε την τοποθέτηση του cookie, π.χ. με ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης που γενικά απενεργοποιεί την αυτόματη αποδοχή των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Microsoft Bing στον δικτυακό τόπο της Microsoft https://privacy.microsoft.com/el-gr/. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

DoubleClick by Google Το Double Click by Google είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (στο εξής: «Google»). Το DoubleClick by Google χρησιμοποιεί cookies για να σας παρουσιάζει διαφημίσεις με περιεχόμενο που σας αφορά. Στο πρόγραμμα πλοήγησής σας εκχωρείται ένας ανώνυμος αριθμός αναγνώρισης (ID). Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για να παρακολουθούνται οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, και ποιες διαφημίσεις έχετε κοιτάξει. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Τα cookies του DoubleClick επιτρέπουν μόνο στην Google και στους συνεργαζόμενους με αυτήν δικτυακούς τόπους να απεικονίζουν διαφημίσεις που έχουν περιεχόμενο που σας αφορά, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις στον δικτυακό μας τόπο ή σε άλλους δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποθηκεύεται για σκοπούς ανάλυσης. Η Google διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν υπάρχει σχετική βάση στους νομικούς κανονισμούς ή στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων από εξωτερικούς συνεργάτες. Σε καμία περίπτωση η Google δεν συνδυάζει τα δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται από την Google. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, δηλώνετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, με τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο και για τον παραπάνω αναφερόμενο σκοπό. Έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων του DoubleClick μπορείτε να βρείτε εδώ: Data privacy at DoubleClick. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, και αν θέλετε να παρεμποδίσετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας μέσω του εξής συνδέσμου: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=el. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το σχετικό άρθρωμα για το πρόγραμμα πλοήγησής σας στην επιλογή Ad Settings (Ρυθμίσεις διαφημίσεων), Extension of DoubleClick Activation (Επέκταση ενεργοποίησης DoubleClick), Available Browser Plugins (Διαθέσιμα αρθρώματα για προγράμματα πλοήγησης). Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, και αν θέλετε να παρεμποδίσετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») για το πρόγραμμα πλοήγησής σας μέσω του εξής συνδέσμου. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Διαμοίραση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών Αν η διαμοίραση τέτοιου είδους δεδομένων απαιτείται για την παράδοση των εμπορευμάτων σας, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στη μεταφορική εταιρεία που έχει λάβει τη σχετική εντολή. Για τη διεκπεραίωση πληρωμών, γνωστοποιούμε τις λεπτομέρειες της πληρωμής στη συνεργαζόμενη εταιρεία ή/και στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διεκπεραιώνει τις πληρωμές. Η συναλλαγή πληρωμής γίνεται μέσω της PayPal ως παρόχου υπηρεσίας (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5ος όροφος, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο). Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην PayPal και την πολιτική απορρήτου δεδομένων της PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της PayPal, www.paypal.com. Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής πληρωμής, αποστέλλουμε στην PayPal τα εξής δεδομένα: είδη που αγοράστηκαν και συνολική τιμή αγοράς.

Ασφάλεια δεδομένων Ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας, τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Εφαρμόζουμε τα συνήθη, αναγνωρισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τον δικτυακό μας τόπο και άλλα συστήματα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση και διανομή των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε πλήρη προστασία. Πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο με την εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικό πρόσβασης. Διατηρείτε τα στοιχεία πρόσβασής σας πάντοτε εμπιστευτικά και κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος πλο¬ήγησης όταν τελειώσετε την συνεδρία σας σε μας, ειδικά όταν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους χρήστες.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων Ως υποκείμενος των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με σας, τη διάρκεια της αποθήκευσης, την επεξεργασία των δεδομένων και τους τυχόν αποδέκτες αυτών των δεδομένων. Επίσης έχετε δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν υποκείμενο της επεξεργασίας δεδομένων.

• Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα και να συμπληρώσουμε ατελή προσωπικά δεδομένα.

• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν διαγραφή δεν είναι δυνατή λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης, η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται ανάλογα (βλέπε παρακάτω).

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να επισημάνουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία στον μέλλον (με άλλα λόγια, «κλειδώνονται»).

• Δικαίωμα μεταφερτότητας των δεδομένων Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει είτε σε σας είτε σε υπεύθυνο επεξεργασίας δικής σας επιλογής, στην οποία περίπτωση θα τα στείλουμε σύμφωνα με το αίτημά σας σε συνήθη δομημένη μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα.

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της απευθείας εμπορικής προώθησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης («προβολή αντιρρήσεων στην εμπορική προώθηση»).

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων σε επεξεργασία δεδομένων με «έννομο συμφέρον» ως νομική βάση Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, εφόσον η αντίρρηση έχει ως νομική βάση ένα «έννομο συμφέρον». Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε – εντός των παραμέτρων του νόμου – ότι υπάρχουν πειστικές έννομες βάσεις για την περαιτέρω επεξεργασία οι οποίες υπερσκελίζουν τα δικά σας δικαιώματα.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας Εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή με αποτέλεσμα στο μέλλον. Αυτό ωστόσο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.

• Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει παραβιάσει το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια στον τόπο κατοικίας σας ή στο ομοσπονδιακό σας κράτος, ή την αρχή προστασίας δεδομένων στην οποία υπαγόμαστε εμείς.

Επικοινωνία Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, ή σχετικά με την ανάκληση οποιαδήποτε συναίνεσης που έχετε δώσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στις λεπτομέρειες δημοσίευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2610 622209

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 116

topower@otenet.gr

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων: Μάιος 2018

Χρήση cookies

Για να είναι πιο ελκυστική η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο και προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρήση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. παραγγελίες), έχουμε τοποθετήσει μικρά αρχεία που ονομάζονται «cookies» σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας. Όταν ανοίγετε τον δικτυακό μας τόπο, ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies με ένα ενημερωτικό πλαίσιο, το οποίο επίσης εφιστά την προσοχή σας, για άλλη μια φορά, στην πολιτική μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην τεχνική λειτουργία και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Τι είναι τα «cookies»

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους δικτυακούς τόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε φόρμες επικοινωνίας, και για να σας θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Για να τοποθετήσετε παραγγελίες στον δικτυακό μας τόπο, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να τοποθετήσετε παραγγελίες. Θυμηθείτε, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Τα cookies που δημιουργούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σας δίνουμε αυτή την πληροφορία, για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και για να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά και τη διαχείρισή τους, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org.

Διαχείριση των cookies

Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης είναι ρυθμισμένα εξ αρχής να δέχονται cookies αυτόματα. Αφού φυλαχθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, όλες οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο, χωρίς να τις παίρνετε είδηση. Μπορεί ωστόσο να θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Συνήθως το πρόγραμμα πλοήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ειδοποιείστε για τη χρήση cookies και να σας δίδεται η δυνατότητα να αποφασίσετε σε κάθε περίπτωση χωριστά αν θέλετε να τα δεχτείτε, να τα αρνηθείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να μην δέχεστε καθόλου cookies. Ωστόσο, ορισμένοι δικτυακοί τόποι – μεταξύ των οποίων και ο δικός μας – δεν λειτουργούν σωστά χωρίς cookies, καθώς χρειάζονται ορισμένα αρχεία για την εκτέλεση των διαδικασιών ρουτίνας τους, όπως παραγγελίες. Επομένως, για να αγοράσετε προϊόντα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να παραγγείλετε προϊόντα. Για τη διαχείριση των cookies, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τα τέσσερα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el-GR

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/el-GR/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=el-GR

Τα πιο σημαντικά cookies

που χρησιμοποιούνται στον δικό μας δικτυακό τόπο: Στη συνέχεια παραθέτουμε μια λίστα με τα πιο σημαντικά cookies που χρησιμοποιούμε, μαζί με τη χρήση τους:

Cookie name Cookie purpose
CookieNoticeDisplayed Σκοπός αυτού του cookie είναι να σταματήσει την εμφάνιση της ειδοποίησης για τα cookies, όταν έχετε ήδη αποδεχθεί ή μελετήσει τους κανόνες μας σχετικά με τα cookies.
Cart Σκοπός αυτού του cookie είναι να αναγνωρίσει το τρέχον καλάθι αγορών σας ως δικό σας.
CartTotalCookie Το cookie αυτό χρησιμεύει για την αναγνώριση του αριθμού ειδών που έχετε στο καλάθι αγορών σας.
__RequestVerificationToken Αυτό το cookie ασφαλείας χρησιμοποιείται για να επικυρώσει τρέχοντα αιτήματα και να προστατεύει από τυχόν υποκλοπές από άλλες ιστοσελίδες.
lco Το cookie αυτό αναγνωρίζει την τελευταία διαδικασία αγοράς του χρήστη.

Cookies

τρίτων μερών Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τους σκοπούς των υπηρεσιών ανάλυσης δικτύου και των plugins (π.χ. για να μοιραστείτε περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα). Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookie αυτά, για τις διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τον δικτυακό μας τόπο.

Partner name Γιατί χρησιμοποιούνται τα cookies
Google Google χρησιμοποιεί cookies για την συμπεριφορά του χρήστη εντοπίζοντας και άλλους σκοπούς ανάλυσης. Σύνδεση(-εις) στις πληροφορίες χρήστη: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/